Vision

En visare värld! Därmed en resonabel värld för hållbar utveckling.

MISSION

VQM, Vision Quest & Management och evqm.com inspirerar, motiverar och vägleder dig i ditt arbete med att hantera och vidareutveckla din personliga och verksamhetens vision, målbilder och mål. Oavsett det handlar om din roll som chef / ledare inom näringsliv, offentlig sektor och / eller andra verksamheter.

VQM erbjuder på systersajten online.evqm.com även personlig utveckling för dig som har för avsikt att förändra, förbättra och ta ansvar för ditt inre ledarskap.

Vi vänder oss till dig som har uttalat en avsikt att utveckla det där extra.

Målbild

Målbilden för VQM med webbplatsen evqm.com har sedan år 1998 webbplatsen publicerades, varit att densamma skulle vara en plattform för e-learning, lärande online. Nu har tekniken kommit ifatt och det till resonabla kostnader.

I detta nu håller systersajten online.evqm.com nu på att lansera onlinekurser som är skapade av Helena Kohlberg, i VQM, Vision Quest & Management: s och Helena Kohlbergs regi.

Den nya tekniken

Den nya tekniken har blivit tillgänglig tack vare WordPress. Till  WordPress har det utvecklats alla möjliga tillägg. Något som har gjort LMS, Learning Management Systems både mer prisvärda och enklare att hantera. Om än det förekommer en hel del utmaningar vad gäller anpassningen av ett LMS till den egna verksamheten.

Utmaningen antagen

VQM har nu antagit utmaningen och håller dels på att utveckla det LMS som valts för den här utbildningsplattformen och dels anpassningen av betalningslösningen.

Inte nog med det evqm online är dessutom på gång att lansera tre kurser under maj 2019. Om tidplanen håller vill säga.