Vision

En visare värld! Därmed en resonabel värld för hållbar utveckling.

MISSION

VQM, Vision Quest & Management och evqm.com inspirerar, motiverar och vägleder dig i ditt arbete med att hantera och vidareutveckla din personliga och verksamhetens vision, målbilder och mål. Oavsett det handlar om din roll som chef / ledare inom näringsliv, offentlig sektor och / eller andra verksamheter.

VQM erbjuder på systersajten online.evqm.com kurser i personlig utveckling för dig som har för avsikt att förändra, förbättra och ta ansvar för ditt inre ledarskap.

Även kurser i företagsekonomi kommer att lanseras; såsom begrepp och analysverktyg.

Vi vänder oss till dig som har uttalat en avsikt att utveckla det där extra.

Målbild

Målbilden för VQM med webbplatsen evqm.com har sedan år 1998 webbplatsen publicerades, varit att densamma skulle vara en plattform för e-learning, lärande online. Nu har tekniken kommit ifatt och det till resonabla kostnader.

I detta nu håller systersajten online.evqm.com nu på att skapa, och inom en inte alltför avlägsen framtid, lansera onlinekurser som är skapade av Helena Kohlberg, i VQM, Vision Quest & Management: s och Helena Kohlbergs regi.

Ny teknik

Ny teknik har blivit tillgänglig tack vare WordPress. Till  WordPress har det utvecklats alla möjliga tillägg.

Något som möjliggjort att VQM, Vision Quest & Management under april/maj månad 2019 håller på med en kursändring.

Den nya tekniken har gjort LMS, Learning Management Systems både mer prisvärda och enklare att hantera. Det förekommer dock en hel del utmaningar vad gäller anpassningen av ett LMS och andra applikationer till den egna verksamheten.

Med resefvation för ytterligare fördröjningar.