Affärs-, verksamhets- samt personlig utveckling

VQM, Vision Quest & Managements inriktning är affärsutveckling med fokus på utveckling av visioner, målbilder och uppfyllelse av mål.
Erbjuder både bollplank och chefsstöd till små och medelstora företag.

VQM, för kort, erbjuder både granskningar och analyser. Är nuvarande vision, mission och fastställda mål förenliga med planerna för framtiden?

Vy för visioner

Vad vill du utveckla

och i vilken form…

Önskar du vässa din vision, dina målbilder och dina och verksamhetens mål?

Anlita VQM, Vision Quest & Management för kurser, work shops, seminarier eller en kick off.

evqm.com är en webbplats som drivs av VQM, Vision Quest & Management
TILL VQM